مشاور سلامت

سئوالات و مشکلات خود درباره بیماری‌های روان همچون افسردگی، اختلالات خلقی و شخصیتی، وسواس، ترس، اضطراب و همچنین اعتیاد را از دکتر علی باغبانیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و روانپزشک بپرسید.
سوال خود را بپرسید