تغذیه با شیر مادر و کاهش بروز نزدیک بینی در کودکان

سلامانه : یک متخصص تغذیه گفت: در دهه‌های اخیر شیوع نزدیک بینی در دوران کودکی و نوجوانی افزایش یافته است و شیوه ابتدایی زندگی، از جمله الگوی تغذیه با شیر مادر در دوران شیرخوارگی از عوامل کاهش خطر نزدیک بینی پیشنهاد شده است.
 
به گزارش تسنیم، سید مرتضی صفوی دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره ارتباط میان الگوی تغذیه با شیر مادر و نزدیک بینی در کودکان 7-6 ساله، اظهار داشت: در دهه‌های اخیر شیوع نزدیک بینی در دوران کودکی و نوجوانی افزایش یافته است و شیوه ابتدایی زندگی، از جمله الگوی تغذیه با شیر مادر در دوران شیرخوارگی از عوامل کاهش خطر نزدیک بینی پیشنهاد شده است.
به گفته وی مطالعه‌ای با هدف تعیین ارتباط میان الگوی تغذیه با شیر مادر و نزدیک بینی در کودکان 7-6 ساله شهر تهران اجرا شد. 245 کودک که نزدیک بینی به تازگی در آنها تشخیص داده شده بود (گروه مورد) و 245 کودک بدون نزدیک بینی (شاهد) در مطالعه وارد شدند.
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اندازه گیری‌های تن سنجی و آزمون ضریب هوش (از طریق ماتریس‌های پیش رونده Raven) اجرا شد. والدین کودک پرسشنامه بسامد خوراک، پرسشنامه الگوی تغذیه با شیر مادر در دوران شیرخوارگی و پرسشنامه سایر عوامل خطر نزدیک بینی را پاسخ دادند.
صفوی اضافه کرد: نسبت شانس برای الگوی تغذیه با شیر مادر به تنهایی و پس از تعدیل را با دیگر عوامل خطر احتمالی نزدیک بینی محاسبه شد. 
وی بیان داشت: الگوی تغذیه با شیر مادر به 3 گروه طبقه بندی شد؛ تغذیه انحصاری و تغذیه غالب با شیر مادر در 6 ماه ابتدایی زندگی و تغذیه با شیر خشک که تغذیه با شیر مادر برای افراد این گروه از بدو تولد متوقف شده بود.
دانشیار تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: ارتباط معنی داری میان تغذیه انحصاری 6 ماهه با شیر مادر با کاهش خطر نزدیک بینی مشاهده شده، این ارتباط حتی پس از تعدیل برای سایر متغیرهای مرتبط با نزدیک بینی نیز معنی دار بود.
صفوی خاطرنشان کرد: الگوی تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی، می‌تواند با کاهش خطر نزدیک بینی در کودکان 7-6 ساله مرتبط است.

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.