جمعیت ایران با شتاب تندترى نسبت به سایر كشورها در حال سالمند شدن است

سلامانه : طاهرى گفت: ایران به سرعت در حال سالمند شدن است بر همین اساس اداره سلامت سالمندان ‏وزارت بهداشت سند ملى تحول نظام سلامت سالمندان را مبتنى بر الگوى اسلامى ایرانى طراحى كرده و به تأیید شوراى عالى سلامت ‏امنیت قضایى برساند‎.‎

به گزارش وب دا؛ پریسا طاهرى، كمبود ‏نیرو پزشك و كارشناس در مراكز بهداشتى را یكى از مشكلات این اداره در اجراى برنامه هاى سالمندان عنوان كرد و گفت: عدم ‏همكارى سالمندان نیز از دیگر مشكلات در اجراى برنامه ها است. با وجود اینكه مراكز بهداشتى تعریف شده و فراخوان بدهیم كه ‏سالمندان به این مراكز مراجعه كنند ولى بسیارى از سالمندان به دلیل مشكلات حركتى، مفصلى و آرتروزهاى شدید امكان مراجعه به ‏این مراكز را ندارند‎.‎

وی افزود: البته در روستاها كارشناسان و بهیارها با حضور در خانه هاى سالمندان این مشكل را تا حدودى برطرف كرده اند ولى این امكان در ‏شهر فراهم نیست و به همین خاطر است كه مراجعه سالمندان در شهر به مراكز بهداشتى و دریافت خدمت بسیار كمتر از روستاها بوده ‏و این موضوع باعث مى شود كه سالمندان شهرى آسیب پذیرتر باشند.‎

وى در ادامه به سالمند شدن جمعیت و اقداماتى كه سازمانها باید در این راستا انجام دهند اشاره كرد و افزود: مهمترین نكته این است ‏كه یك محوریت واحد در ارائه خدمات توسط ارگانهاى مختلف تعریف شود. این محوریت به صورت واضح در برنامه هاى پنجم ‏توسعه به وزارت بهداشت سپرده شده و تاكید دارد كه وزارت بهداشت به عنوان متولى سلامت همه گرو ههاى سنى، سیاستگذار، ‏برنامه ریز و مسئول ارائه خدمات سلامت به همه گروهها از جمله سالمندان است و همه سازمانهاى دولتى و غیردولتى موظفند از ‏خدمات وزارت بهداشت پیروى كنند. براساس این بند قانونى، وضعیت و جایگاه وزارت بهداشت با بقیه سازمانها و ارگانها به صورت ‏واضح مشخص است.‎

رئیس اداره سلامت سالمندان وزارت بهداشت تاكید كرد: مسئله مهم این است كه ایران با شتاب تندترى نسبت به سایر كشو رها در ‏حال سالمند شدن است و به همین دلیل ارائه خدمات سالمندى براى افراد سالمند نیاز به یك عزم ملى دارد. بر همین اساس اداره سلامت ‏سالمندان وزارت بهداشت سند ملى تحول نظام سلامت سالمندان را مبتنى بر الگوى اسلامى ایرانى طراحى كرده و به تأیید شوراى ‏عالى سلامت امنیت قضایى برساند. این سند كه در حال اجرا شدن است یكى از موفقیتهاى بسیار بزرگ ما در خصوص ارتقاى سلامت ‏سالمندان محسوب مى شود كه ابعاد بسیار وسیعى دارد. جنبه هاى مختلف جسمانى، روانى اجتماعى در این سند مورد توجه قرار ‏گرفته و وظایف همه ارگانها، سازمانها و نهادها تعریف شده است.‎

طاهرى در پایان در خصوص شهر دوستدار سالمندان، گفت: تنها شهرى كه توسط سازمان جهانى بهداشت به تصویب رسیده كه ‏شهر دوستدار همه سنین از جمله سالمندان شود، كلان شهر تهران است. امیدواریم شهر دوستدار سالمندان در سایر شهرها نیز گسترش ‏یابد و سایر شهرداریها این اصل را مبنا قرار دهند كه بتوانند مجرى برنامه شوند. البته در تهران هنوز تمام قسمتهاى شهر دوستدار ‏سالمند نیست ولى با این حال مسئولیت را پذیرفته كه در این راستا حركت كند‎.‎

shiderstore
ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.