تولید نانوحامل یک ترکیب غذایی برای درمان سرطان

سلامانه :پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان با استفاده از امواج فراصوت موفق به تولید نانوحامل‌های هسپرتین به عنوان ترکیب غذایی با اثرات ضدسرطان و کاهش دهنده فشار خون شدند که دارای ویژگی‌های خوراکی است.


به گزارش مهر، مصرف هسپرتین به صورت مستقیم در رژیم غذایی به دلیل حساسیت آن به نور و شرایط فرایند مواد غذایی و همچنین شرایط اسیدی معده سبب افت ارزش تغذیه‌ای آن می‌شود. در صورتی که هسپرتین درون یک حامل مناسب قرار گیرد، از افت ارزش تغذیه‌ای آن ممانعت خواهد شد.

این ماده یک ترکیب طبیعی ضد سرطان و کاهش دهنده فشارخون است که می‌تواند برای غنی ‌سازی مواد غذایی استفاده شود. با این وجود بخش زیادی از این ماده زیست‌ فعال در شرایط نامساعد محیطی و همچنین طی گوارش از بین می‌رود.

 

برای این منظور نانوذرات لیپیدی جامد و حامل‌های لیپیدی نانوساختار، برای انکپسولاسیون هسپرتین و گسترش دانش در زمینه کاربرد نانوحامل‌ها به عنوان اجزای عملگرا در حوزه غذا استفاده شدند.

 

در این زمینه پژوهشگران گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف تولید نانو حامل‌های هسپرتین مطالعاتی را انجام دادند که علاوه‌بر داشتن ویژگی‌های خوراکی دارای پتانسیل تولید در مقیاس صنعتی نیز باشند. نانوحامل‌های تولیدی توانستند سبب افزایش پایداری و بهبود ویژگی‌های نامطلوب هسپرتین شوند.

 

در این تحقیق نانوحامل‌های لیپیدی حاوی هسپرتین با استفاده از روش‌های مکانیکی و به ‌وسیله ترکیبات زیست سازگار تولید و برخی ویژگی‌های آن مانند اندازه، بارسطحی، ویژگی‌های حرارتی، کریستالی و شیمیایی آنها به‌ وسیله آزمون‌های مختلف بررسی شد. همچنین رهایش هسپرتین در شرایط معده‌ای روده‌ای به منظور تعیین میزان محافظت حامل‌های تولیدی از هسپرتین در برابر شرایط نامساعد محیطی اسیدی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

از سوی دیگر استفاده از فناوری نانو در صنعت غذا با دو مشکل عمده مواجه است. یکی آنکه امنیت غذایی و لزوم توجه به استفاده از مواد زیست تخریب‌پذیر و بدون ایجاد آلرژی است و دیگری امکان تولید در مقیاس صنعتی است. از این رو در این پروژه به نحوی نانو ذرات هدایت شدند که نانو مواد غذایی کاملا قابلیت خوارکی را داشته باشند و از طرف دیگر روش مورد استفاده دارای پتانسیل تولید در مقیاس صنعتی را هم داشته باشد.

 

نتایج ارزیابی‌ها نشان داد که امکان غنی‌سازی مستقیم ماده غذایی با هسپرتین وجود ندارد و استفاده از نانوانکپسولاسیون می‌تواند سبب رفع تلخی، عدم یکنواختی و پذیرش کلی شیر در صورت غنی‌سازی مستقیم شود.

 

نتایج حاصل از این طرح به طور گسترده در صنایع غذایی دارای کاربرد است. همچنین می‌توان از نتایج این پروژه برای محافظت و رهایش کنترل شده داروهای حساس نیز استفاده کرد.

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.