دکتر عفت السادات مرقاتی خویی توضیح می دهد:

چرا زنان ایرانی رفتارهای جنسی صحیح را نمی دانند؟

سلامانه :یک متخصص رفتار شناس جنسی با بیان اینکه رفتارهای جنسی ما از تربیت در دوران کودکیمان شکل می گیرد بیان کرد: ما باید فرزندانمان را از نظر جنسی افرادی مستقل بار بیاوریم، مستقل به این معنی که به همان اندازه که استعدادهای دیگرشان را کشف می کنند و برای آن ها ارزش قایل هستند و آن توانمندی ها و استعدادها را از هر گونه گزند و آسیب محافظت میکنند، تمام ابعاد جنسی خود را هم شناسایی کنند و دوست داشته و به آنها ارزش قایل باشند و وجود و توانمندیهای جنسی خود را از هرگونه آسیب محافظت کنند.

 

دکتر عفت السادات مرقاتی خویی در گفت و گو با  شفقنا زندگی با بیان اینکه به طور کلی باید پذیرفت که درک، تجربه و فراگیری مسایل جنسی در بستر فرهنگی و اجتماعی  شکل می گیرد اظهار کرد: ما درهر بستری که زندگی کنیم ادراکات جنسیمان از همان بستر شکل می گیرد و در دوره های زندگی و طی تربیت، درکمان تغییر می کند بنابراین یک سری افکار جنسی پیدا میکنیم که آن افکار و باورها رفتار جنسی انسان را می سازد. این رفتارها محصول آن ادراکات و باورهایست که در بافتار  اجتماعی شکل گرفته و خمیر مایه آن هم فرهنگ است.

 

فرآیند شکل گیری رفتار جنسی برای زن و مرد یکسان است

او افزود: فرآیند شکل گیری رفتار جنسی برای زن ومرد یکسان است، اما دستورالعمل و یا کلیشه جنسی برای دو جنس متفاوت است و دلیلش این است که نقش هایی که زن و مرد در جامعه یاد می گیرند که دقیقا به آن بافت دار اجتماعی مربوط می شود، متفاوت است. چون پسران را با یک سری از رفتارها تربیت می کنیم دخترانمان را به نوعی دیگر. ما وقتی وارد نهاد ازدواج می شویم دقیقا با همان ادراکات، باورها و با همان شکل رفتارها که به ما آموزش داده شده زندگی زناشویی را آغاز میکنیم. در جوامع دیگر صمیمیت جنسی به گونه ایی تجربه و معنا می شود که احتمال تغییر در ادراکات و رفتارها وجود دارد. اما در بعضی جوامع افراد از نظر جنسی نه تنها تربیت اصولی نداشتند بلکه با بکر فکری، یعنی با دانش بسیار کم و یا حتی نادرست وارد نهاد ازدواج می شوند که بعضا زوجین را با عارضه در تعاملات جنسی روبرو میکند.

 

دختران ما برای آموزه های جنسی آموزش ندیده اند

دکتر مرقاتی خویی گفت: در این قرار یعنی ازدواج که صمیمت جنسی یکی از مهم ترین ارکان آن است ؛ دو نفر با دو طرحواره جنسی متفاوت وارد زندگی می شوند به این معنی که هر کدام از طرفین نمی دانند در این صمیمیت جنسی وظیفه هر کسی چیست؟ دختران ما وقتی وارد نهاد ازدواج می شوند آموختند که وظیفه شان این است تقاضاهای جنسی همسرشان را بپذیرند و پاسخ مثبت دهند و ضمنااز لحاظ جنسی نیازها و علائق مرد را تآمین کنند؛ در صورتی که دختران ما به هیچ وجه برای این مهارتهای جنسی تربیت نشده اند، آنها عاملیت خود در فرآیند تمکین را فرا نگرفته و درک نکرده اند. بعید میدانم انسانی تنها با امضاء برگه عقد در زمان کوتاه بتواند این مهارتهای پیچیده را فرا گیرد. لذت بردن از روابط جنسی در زندگی زناشویی و تآمین فضای خوشایند و لذت دادن به همسر نیازمند مهارت و آموزش است؛ نمی توان این امر مهم را به فطرت انسانها واگذار کرد. وقتی به دختری گفته می شود که باید تمکین کند؛ یعنی اجباری برای تن دادن به مساله ای که با آن آشنایی ندارد و به او آموزش داده نشده است؛ به عقیده من به عنوان ابزار غیر فعال جنسی عمل خواهد کرد چون انسان با آشنایی، آگاهی و با استفاده از هوشمندی میتواند ماهرانه و مبتکرانه عمل کند؛ دو مفهومی که از ملزومات یک تعامل و زندگی جنسی موفق است. در مقایسه یک مرد به اشکال و روش های گوناگون قبلا در روند تربیتی خود این مهارت ها را کم و بیش به دست می آورد.

 

در زندگی جنسی باید معنای "مسئولیت جنسی" را با معنای "وظیفه جنسی " عوض کرد

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه مردان هم وقتی ازدواج می کنند نگاهشان این است که زن باید تمکین کند؛ و از طرف دیگر مرد تمام وظایف رفتارهای جنسی را بر عهده خود می داند بیان کرد: برای مردان ما شاخصه مردانگی، رفتارهای جنسی ماهرانه ایی است که اصلا علامت سوال نداشته باشد و هر دو زن و مرد با این تفکر که "مرد باید توانمند باشد و مرد همیشه مظهر نیاز جنسی هست" مواجه می شوند. این مسایل برای مردان و زنان از کلیشه های فکری، رفتاری و اعتقادی خانوادگی شکل می گیرد. نگاه ابزاری به زن باعث می شود که زن را در ارتباطات جنسی تبدیل به یک موجود غیر فعال کند. چون قبلا به او دستور کار داده شده و بله گفتن به نیاز همسر وظیفه اوست. در زندگی جنسی بنظرم باید معنای "مسئولیت جنسی" را با معنای "وظیفه جنسی " عوض کرد تا توانمندی و استعدادهای جنسی زنان در فضای غیر اجباری شکوفا شود که این خود تمکین جنسی را به زیباترین و بهترین وجه خود نمودار میکند.

 

شکایت اصلی مردان، غیر فعال بودن زنان در روابط جنسی است

این رفتارشناس جنسی با اشاره به اینکه البته کلیات رفتارهای جنسی در نسل های متفاوت شکل های مختلفی دارد بیان کرد: با نگاهی به دهه های گذشته شاهد تغییر در این رفتارها هستیم. البته این تغییرات به این دلیل است که فرهنگ در حال تغییر است. بنابراین یکی از شایع ترین مسایلی که امروزه شاید باعث ایجاد اختلاف میان زوجین است که تقریبا به دست کمتر متخصصی به راحتی قابل شناسایی است و قابل درمان(چون این ریشه کاملا  فرهنگی دارد و خیلی خیلی قدیمی است)؛ این است که اغلب زنان هم خود باورشان یک باور ابزاری است و باعث می شود وقتی به خودشان فکر می کنند بگوید که من برای چه هستم؟ و جوابش می شود که من برای این هستم که شوهرم را راضی کنم و او را با استفاده از قدرت جنسی ام نگه دارم. بنابراین این نوع باورها، رفتارهای ما را تولید می کند یعنی رفتار زنان ما کاملا رفتار غیر فعال می شود و این  یکی از شکایت های اصلی مردانی است که به ما مراجعه می کنند. مردان دوست ندارند با موجود جنسی همسری کنند که هیچ نوآوری و ابتکار جنسی ندارد، فعال نیست و یا اینکه بدون هیچ اشتیاق جنسی همیشه آمادگی برآورد کردن نیاز جنسی بیولوژیکی شوهرش را داشته باشد. مردان زیادی در مراجعه به مراجع تخصصی ابراز کرده اند که بودن با همسر ماهر و مبتکر جنسی که به اشتیاق و لذت جنسی خودش اهمیت میدهد، بیشتر رضایت از روابط زناشویی آنها را تآمین میکند. مردانی که با آنها مصاحبه کردیم از ابزارهای جنسی  (همسرانشان) که همیشه یه یک شکل هستند و رفتار میکنند، از نظر جنسی یکنواخت و قابل پیش بینی هستند خسته می شوند؛ آنها معترضند که یک بوی خاص، رنگ واحد و لباس همیشگی تمایلات جنسی آنها را دچار اشکال میکند. این مهارتهای متنوع جنسی است که انسانها می طلبند؛ نه آن تنوع طلبی که تفکر غالب زنان است که مردان دنبال زنان متنوع هستند. یک همسر با مهارتهای متنوع میتواند زندگی سالم جنسی را برای زوجین تضمین کند؛ در مقابل شرکای جنسی متنوع می تواند مهلک بوده و زندگی جنسی فرد را از بین ببرد.

 

زنان غیر فعال جنسی، بیمار جنسی نیستند

او در پاسخ به این سوال که آیا این زنان بیمار جنسی اند و یا مشکلی در عملکرد جنسی خود دارند گفت: از نظر من به احتمال 95 درصد نه، این زنان هیچ بیماری جنسی ندارند این ها فقط رفتارهای جنسی غیر معمولی دارند که غیر معمول بودنشان به لحاظ تربیتی است که در مسیر آن رشد کرده اند. به این معنی که زن غیر فعال که هیچ حرکتی در جهت لذت بخش کردن روابط جنسی خود ندارد و اهمیت آن را درک نکرده است؛ از طرفی مرد در نقش شوهری برای این رابطه تربیت شده و به دنبال لذت بیشتر و تنوع بیشتر است و چون لازمه رفتارهای جنسی لذت بردن، خوشایند بودن و ابتکار است اگر این اتفاق رخ ندهد و فردی ده سال یک رفتار جنسی یونیک و مشخص و تکراری را در فضای خصوصی خودش داشته باشد از لحاظ ما میتواند یک تعامل جنسی غیر عادی و خسته کننده باشد. مشکل ببینید از کجا سرچشمه میگیرد: مردان ما از لحاظ دینی اجازه دارند که چند زن شرعی داشته باشند در نتیجه مردم سایر کشورها مهره ها را کنار هم می گذارند و مردان مسلمان را به عنوان موجودات جنسی غیر قابل کنترل تنوع طلب جلوه می بخشند و به عنوان افرادی که در هدایت میل جنسی خود ناتوان هستند معرفی می کند و داشتن زن های متعدد را به هم به این موضوعات اضافه می کند در نتیجه تفکری به دست می آید که "مردان و زنان مسلمان را جدای از دیگر مردان و زنان  دیگر جوامع می دانند. آنها را موجودات جنسی متفاوتی از دیگر بنده های خدا می دانند" در حالی که اصلا این گونه نیست. انسانها از نظر جنسی: تمایلات، اشتها، خواست های درونی، علایق و غیره یکسان آفریده شده اند تنها از لحاظ ادراکات، تجارب و مهارت آموزی جنسی میتوانند متفاوت باشند.

 

دوستی های خارج از ازدواج نتیجه وجود زنان غیر فعال جنسی است

به دلیل نوع تربیت های متفاوت در افراد شاهد تبعات رفتارهایی مانند صیغه کردن مردان هستیم البته در جامعه ما به دلایل مسایل متعدد مثل مسایل اقتصادی و کمرنگ شدن مسایل دینی و کدهای اخلاقی در جامعه دیگر کسی به فکر ازدواج مجدد نیست در نتیجه دوستی های خارج از ازدواج و روابط غیر اخلاقی بیرون از ازدواج رخ میدهد که ما متاسفانه در حال حاضر از آن در حد هشدار رنج می بریم.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اعداد و ارقام طلاق به دلیل کمبود تحقیقات در حوزه رفتارهای جنسی، واقعی بنظر نمی رسند افزود: متاسفانه این اخبار ذهن بسیاری از متخصصین ما را هم به سمت بیماری های جنسی می برد، در صورتی که این ها معضلات جنسی هستند تا بیماری های جنسی البته یکی از مشکلات موجود در کشور ما این است که اگر زن و شوهری در زندگی خودشان توافق داشته باشند سالیان سال با هم زندگی می کنند و هیچ کس متوجه مشکل جنسی این زوج نمی شود متاسفانه افراد در کشور ما بیماری های جنسیشان را کمتر با پزشک مطرح می کنند ولی آنچه به روشنی خود را نشان می دهد معضلات جنسی است و نه بیماری های بیولوژیک جنسی.

 

ایجاد استقلال جنسی به معنای ارزش قایل شدن برای خود در فرزندان مهم ترین راهکار برای شروع  تربیت جنسی نسل جدید است

او در پاسخ به این سوال که راه حل چیست؟ گفت: در مرحله اول ما باید فرزندانمان را از نظر جنسی افرادی مستقل بار بیاوریم، مستقل به این معنی که به همان اندازه که استعدادهای دیگرشان را کشف می کنند و برای آن ها ارزش قایل هستند و آن توانمندی ها و استعدادها را از هر گونه گزند و آسیب محافظت میکنند، تمام ابعاد جنسی خود را هم شناسایی کنند و دوست داشته و به آنها ارزش قایل باشند و وجود و توانمندیهای جنسی خود را از هرگونه آسیب محافظت کنند؛ چون دیگر آن زمان گذشته که وقتی اندام های دختران ما رشد می کرد آنها را وادار می کردیم لباس های گشادی بپوشند تا هیچ کس متوجه رشد این اندام ها نشود.این رفتارها نوعی خود فراموشی را از بچگی به دخترانمان آموزش می دهد اما  پسرانمان هنوز ریش در نیاورده بارها و بارها این تغییرات را در آنها تحسین و بزرگ نمایی می کنیم، به همین دلیل یک پسر بچه در روز بارها به چهره خودش نگاه می کند در نتیجه این اعتماد به نفس یا اعتماد به ماهیت جنسی اش کاملا از بچگی رشد می کند ودنبال این  است که علائم مردانگی را پیدا کند، تجربه کند و با ازدواج آنها را بیازماید.

 

رفتار دو گانه با فرزندان در تربیت جنسی آنها موثر است

مرقاتی خویی افزود: به این ترتیب وقتی دو فرزند دختر و پسر در خانه باشند می بینیم که آنها با دو نوع تربیت جنسی روبرو می شوند یکی را در اوج زمانی که به زیبایی های خود رسیده است، وادار به پنهان کردن جسم خود می کنیم. خیلی از خانواده ها نمی دانند که این ظلم و نادیده گرفتن حق جنسی فرزند است؛ اگر ما رفتاری انجام دهیم که در رفتار جنسی فرزند ما تاثیر گذار باشد و در زندگی آتی او با همسرش اختلالی  ایجاد شود در واقع حق جنسی اش را از او گرفته ایم؛ وقتی والدین با فرزندان خود به دو گونه رفتار می کنند دقیقا مانند این است که دو فرزند دختر و پسر بیمار و تب دار داریم، یکی را به پزشک می رسانند و دیگری را نه!! و این ظلم کردن است بنابراین ما باید با باز بینی ساختار تربیتی در حوزه جنسی برگردیم. خوشبختانه در کشور بسترهایی فراهم شده مثلا برنامه های متعددی وجود دارد برای اینکه والدین را آماده کند که روش تربیتی جنسی بچه ها تغییر کند و در مسیر سالمتری پیش برود.

 

به شدت نوجوانان ما در معرض خطر و معضلات جنسی غیر اخلاقی هستند

او با اشاره به اینکه ما در حال حاضر شاهد دختران نسل سومی هستیم که از سن پایین همه چیز را در مورد مسایل جنسی می دانند ویا از کودکی با آرایش دیده می شوند گفت: اصلا این رفتارها به معنای تربیت جنسی و خودشناسی جنسی نیست و از طرفی متخصصین را نگران می کند چون جامعه مدرن امروزی ایران یک تقاضا دارد و تربیت فرزندانمان به نحوی دیگر است، تعارض و فاصله این دو جامعه می تواند برای جمعیت ما مخاطره آمیز باشد. به همین دلیل به شدت نوجوانان ما در معرض خطر و معضلات جنسی غیر اخلاقی هستند چیزی که ممکن است در دیگر جوامع به این شدت مشاهده نشود. در کشورهای دیگر با معضلاتی از قبیل تجاوزات جنسی که البته تعداد قلیلی است را بیان می کنند به جهت پیشگیری از معضلات بعدی. اما در کشور ما به علت پوشیده بودن مسایل جنسی و صحبت نکردن در این باره، این مسایل پوشیده باقی می ماند و خانواده ها هیچ چیزی را گزارش نمی کنند و تقریبا خانواده ها ارتباطشان به طور هشداردهنده و نگران کننده ای از نظر جنسی با فرزندانشان قطع شده است.

 

جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم، منفعت دارد

این رفتار شناس جنسی با تاکید بر بازبینی بر روی تربیت نسل های جدید و کار کردن بر روی این مساله خاطر نشان کرد: با این راهکار شاید بتوان راهی برای جلوگیری از مشکلات سلامت جنسی در نظر گرفت. درست است که نیاز به تغییرات فرهنگی در بسترهای اجتماعی وجود دارد اما از نظر من جلوی ضرر را از هر کجا بگیریم منفعت دارد. و اینکه بشر معجزه آفرینش است به این معنی است که هر زنی که می خواهد ازدواج کند می تواند خودرا تغییر دهد چون رفتار ما زمانی تغییر می کنیم که ذهن و باور ما تغییر کند. اگر وقتی به زنان جوان و حتی زنان میانسال هشدار و آگاهی داده می شود مشاهده می کنیم که در رفتار آنها تغییراتی حاصل می شود بنابراین اولین و مهم ترین توصیه این است که زنان در رفتارهای جنسی خودشان به عنوان یک موجود جنسی مقدس و پرقدرت بازبینی کنند و ببینند چه مهارت هایی دارند چه چیزهایی را از نظر جنسی می خواهند و بلدند اما بروز نداده اند.

 

مرقاتی خویی با اشاره به اصلاح باورهای غلطی که در ذهن مردان ما هم شکل گرفته بیان کرد: گاهی مردان فکر می کنند که اگر زنی نسبت به تمایلات خود آگاهی داشته باشد و آن را بیان کند احتمال می رود که زن قبلا در چنین روابطی قرار گرفته و آن را تجربه کرده است! و یا اینکه مهارت های جنسی را علامت رفتارهای غیر اخلاقی می دانند و  اینکه بتوانند همسر خود را مورد قضاوت متعصبانه و غیر منصفانه قرار دهند؛ درست نیست. به هر حال اینکه ما در گوشه ای بنشینیم و مشکلات را به گردن مردان و یا فرهنگ بیندازیم، مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی بعضی از متخصصین هم با دنباله روی از افراد عام در دنیای دیگر که جامعه مسلمان را شلاق می زنند فشارها را بر روی مسلمانان و سرزنشها را بیشتر می کنند.

 

برای بهتر کردن روابط با همسرانمان باید از خودمان شروع کنیم

او افزود: من فکر می کنم اگر زنان مسلمان بخواهند دنیای جنسی خود را تغییر دهند ابتدا باید خودشان تغییر کنند و آموزه های دینی را که می گیرند با عقل و هوشمندی جنسی خودشان تحلیل کنند و شبهات را بر طرف کنند چون اگر بخواهیم همیشه شنونده باشیم همان موجودات جنسی غیر فعال گذشته خواهیم بود. مساله ای تا به حال روشن بوده این است که ما زنان تا به حال هیچ حرکتی در این زمینه انجام نداده ایم البته منظور من حرکت فمینیستی نیست، داستان این است که برای بهتر کردن روابط با همسرانمان باید از خودمان شروع کنیم. خود جنسی مان را کشف کنیم، به مهارتها واستعدادهای خودمان پی ببریم، علائق، سلیقه و خواست های جنسی را بشناسیم و بیان کنیم؛ ابراز و اظهارات جنسی مان را با همسرانمان تقویت کنیم .

 

این استاد دانشگاه در پایان گفت: مردان ما به اندازه کافی در جامعه با چالش هایی رو به رو هستند اگر قرار باشد زمانی که به محیط امن خانه و خصوصی خود بر می گردند وظایف جنسی هم به شکل یکطرفه به گردن آنها باشد "چون مردهستند و مظهر عملکر جنس هستند"! باعث دل مردگی و خستگی جنسی زوجین خواهد شد. در غیر این صورت باید به این نکته توجه شود که بسیاری از مردان که کدهای اخلاقی را رعایت می کنند دچار افسردگی می شوند و در طول زمان مشکلات جنسی عدیده ای پیدا می کنند. نباید فراموش شود که برای تحقق تمام موضوعات طرح شده باید دو شرط اساسی حاکم باشد. انتخاب عاقلانه و آزادانه همسر توسط زنان، و داشتن روابط صمیمانه، دوستانه، دوطرفه و مسئولانه با همسر.

ارسال برای یک دوست
۹ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.
  • الهام دوشنبه, 4 آبان 1394 - ساعت : 08:03:58
    سلام خدمت خانم دکتر مرقاتی. آ رزوی سلامتی و موفقیت روز افزون دارم براتون. و تشکر ویژه میکنم برای توضیحات کاملی که دادید. بنده به نوبه ی خودم چشمانم به خیای از حقایق باز شد.
  • عفت سه شنبه, 19 اسفند 1393 - ساعت : 13:36:52
    با سلام و سپاس از خواندن این مقاله لذت بردم عالی بود
  • الهام چهارشنبه, 6 اسفند 1393 - ساعت : 01:07:05
    با سلام.بسیار ممنونم از اینهمه توضیحات زیبا.به خاطر اینکه این بیانات بقدری قشنگ مطرح شده بودن که با هر سواد و مدرکی می شد آن را درک کرد.با نهایت تشکر از بیان زیبای خانم دکتر