کارگاه مدل‌های نوین مشارکتی در قیمت‌گذاری درمانهای دارویی نوین برگزار شد

سلامانه : دسترسی یکسان به خدمات سلامت همواره از اولویتهای نظام های ارائه خدمات سلامت در کشورهاي مختلف جهان بوده است. در واقع دسترسی عادلانه همه افراد جامعه به خدمات سلامت باعث ارتقاي سطح سلامت براي انجام فعالیت هاي اجتماعی شده و باعث ایجاد فضاي رشد وتوسعه در جامعه می گردد.

به گزارش پایگاه خبری سلامانه، بنابراین دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی پیش زمینه ایجاد عدالت در جامعه است و حق برخورداري از مراقبت هاي سلامت باعث ایجاد فرصت هاي برابر در جامعه خواهد شد.

با توجه به تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماری‌های مزمن و نوپدید از یکسو و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر، ضرورت توجه به دارو درمانیهای جدید که عمدتا گران قیمت نیز هستند از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین سیاست هاي تخصیص منابع سلامت در دسترسی مصرف کنندگان از خدمات و نیز برقراري عدالت در دستیابی به خدمات نقش بسزایی دارد.


به همین منظور مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران کارگاه یک روزه ای را با عنوان کارگاه مدلهای نوین مشارکتی در قیمت گذاری درمانهای دارویی نوین با رویکرد افزایش  دسترسی به خدمات سلامت  با حضور متخصصین و صاحب نظران حوزه افتصاددارو برگزار کرد.


در این کارگاه که پروفسور زولتان کالو ( استاد دانشگاه Eötvös Loránd از مجارستان) مدرس آن بود بحث و بررسی در خصوص بومی سازی مدلهای مطرح در کشورهای توسعه یافته انجام شد. نتایج برگزاری چنین نشستهای تخصصی و تبادل نظر بین فراهم کنندگان خدمات سلامت می تواند تاثیر بسزایی در ارتقا سطح دانش و تجربه دانش آموختگان و مسوولین سیستم سلامت داشته و موجب تدوین سیاستهای موثر و کارامد در زمینه دارو شود.

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.