سلنیوم و تیروئید

سلنیوم و تیروئید

تیروئید یکی از ارگان هایی است که بیشترین میزان سلنیوم را داراست. اثرات سلنیوم در سلامت انسان به علت حضور آن در ساختمان تعدادی از سلنوپروتئین هاست که در واکنش های متابولیکی هورمون تیروئید دخیل هستند.

یکی از مهمترین سلنوپروتئین ها GPXs (Glutathione Peroxidase) است. GPXs بعنوان یک آنزیم در واکنش های اکسیدوردوکتاز ( oxidoreductas) نقش داشته و از اثرات مخرب ناشی از واکنش های اکسیداتیو استرس (تولید هیدروژن پراکسید H2O2) و لیپیدپراکسیداسیون جلوگیری می کند. 

کمبود سلنیوم باعث کاهش فعالیت GPXs شده و میزان H2O2 افزایش یافته و در نهایت باعث افزایش اثرات مخرب ناشی از آن بر سلول های تیروئید می گردد.

سلنیوم باعث افزایش فعالیت آنزیم GPXs و سایر سلنوپروتئین ها می گردد که در واکنش های مربوط به غده تیروئید دخالت دارند.

 

Negro R. Selenium and thyroid autoimmunity. 2008;2(2):265-73

Drutel A, Archambeaud F, Caron P. Clinical Endocrinology. 2013;78:155

Duntas LH. Selenium and the Thyroid: A Close-Knit Connection. J Clin Endocrinol Metab

 2010;95(12):5180-8

واحد علمی شرکت پوراطب

سه شنبه 1392.1.27 15:25

 

ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.