تولید داخل
28% (65 رای)
تولید خارج
72% (166 رای)
تمام آرا: 231

افزودن دیدگاه جدید