انسولین قلمی بیشترین ارزبری دارویی کشور را دارد

سلامانه: سلامانه: سخنگوی وزارت بهداشت گفت: به زودی و با تکمیل و راه اندازی چرخه تولید انسولین قلمی در داخل کشور، ضمن بی نیازی به واردات، می‌توانیم صادرکننده این محصولات باشیم. انسولین قلمی بیشترین ارزبری دارویی کشور را به خود اختصاص می دهد.

به گزارش سلامانه کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در صفحه توییتر خود نوشت:

«به زودی و با تکمیل و راه اندازی چرخه تولید انسولین قلمی در داخل کشور، ضمن بی نیازی به واردات، می‌توانیم صادرکننده این محصولات باشیم. انسولین قلمی بیشترین ارزبری دارویی کشور را به خود اختصاص می دهد».

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif